2024. május

Május havi program

 

Május 1. Szerda - Munka ünnepe - Munkaszüneti nap

 

Május 5. Vasárnap - Anyák napja

Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat!

 

Május 8. Szerda

Ezen a délelőttön a szeptemberben iskolába lépő nagycsoportosokkal, ellátogatunk az Ökomenikus Általános Iskolába, hogy egy óra keretében bepillantást kapjanak az iskolai életbe.

 

Május 9. Csütörtök - Jézus mennybemenetelének ünnepe és Madarak fák napja

Jézus húsvét után negyven nappal visszament az Atyához az égbe. Előtte megígérte, hogy elküldi a vigasztaló Szentlelket nekünk. (A Szentlélek eljövetelét tíz nappal később, pünkösdkor ünnepeljük.) Jézus azt is megígérte a tanítványoknak, hogy velük marad örökké és feladatot is adott nekik: "Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet..."(Máté 28:19)

 

Május 11. Szombat - Mazzarello Szent Mária ünnepe (Don Bosco Mazzarello Máriával alapította meg a Nővérek rendjét)

Óvodánk kiemelt családos ünnepe. Sok szeretettel várjuk a családokat!

10.30 órai kezdettel, szentmisével kezdődik a Klebelsberg Kultúrkúriában, a mise után ünnepi műsor lesz ugyanitt ahol az óvodásaink is fellépnek. Utána a templomkertben finom gulyás ebéddel, kézműves foglalkozásokkal, sok-sok játékkal és tánccal várnak a Nővérek mindenkit. Erre az ünnepre a Szalézi Család összes házából várunk vendégeket, kérjük, hogy aki teheti, egy tálca süteménnyel, üditővel járuljon hozzá a vendégváráshoz, melyet aznap reggel vagy előző nap a rendházban lehet leadni. Hálásan köszönjük!

 

Május 12. Pongrác, 13. Szervác, 14. Bonifác

A három fagyosszent: Pongrác, Szervác, Bonifác. A magyar legendájuk szerint, ruhájukkal szegény betegeket takartak be, s a névünnepükön támadt szokatlan hidegben ők hárman megfagytak, de akiken segítettek így megmaradtak.

 

Május 15. Szerda

A kiscsoportos korú gyermekek szülei részére nyíltnapot tartunk, 7:30-tól - 11:00-ig.

Sok szeretettel várjuk a szülőket, hogy töltsenek el egy kis időt gyermekükkel az óvodában és játsszanak együtt ezen a délelőttön!

 

Május 16. Csütörtök

Időjárástól függően csoportképek készítése lesz a délelőtt folyamán. Kérjük, hogy szép ruhában jöjjenek a gyerekek!

 

Május 19. Pünkösdvasárnap

 

Május 20. Pünkösdhétfő

Pünkösd a Szentlélek eljövetelének ünnepe. Pünkösd napján hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol Mária és a tanítványok ültek. Lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek leszálltak mindegyikükre. Pünkösd (pentekoszt, ami azt jelenti, hogy ötven) tehát, húsvét után ötven nappal következik. Pünkösd az egyház születésnapja is. Pünkösdkor a régi búcsújáróhelyeken búcsújárónapot tartottak, például Csíksomlyón, ahova mai napig legtöbben zarándokolnak ezen a szép ünnepen.

 

Május 24. Péntek - Mária, Keresztények Segítsége ünnepe

Gyereknapot tartunk az óvodában! A délelőtt folyamán játszóház lesz a gyerekeknek az óvoda udvarán.

Sok szeretettel várjuk a gyermekeket!

 

Június 6. Csütörtök

Nagycsoportosok búcsúzó ünnepsége 

Délelőtt a csoportban búcsúztatjuk a nagycsoportos gyerekeket. Szeretnénk széppéés emlékezetessé tenni ezt a délelőttöt a gyerekek számára, ezért kérjük, hogy minden gyerek szép ruhában jöjjön.

16:00 órától tartjuk a nagycsoportosok búcsúzó ünnepségét a Klebelsberg Kultúrkúriában. Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!